Personal

Sabine Blåberg

Ämneslärare Svenska

Sabine Blåberg är skolans Svenskalärare

Paul Nilsson

Ämneslärare SO

Paul Nilsson är skolans SO-lärare

Ingbritt Fransson

Ämneslärare Engelska

Ingbritt Fransson är en av skolans resurser

Anders Nordin

Yrkeslärare, resurs samt it-ansvarig

Anders Nordin är yrkeslärare, resurs och it-ansvarig

Elin Tai Lindberg

VD

Elin Tai Lindberg är skolans VD

Katarina Tegnelund

Bespisningsansvarig

Katarina (Katta) Tegnelund är ansvarig för bespisningen

Emma Andersson

Ämneslärare Matematik och Naturkunskap

Emma Andersson är Ämneslärare i Matematik och Naturkunskap

Niclas Skog

Yrkeslärare AUTO

Niclas Skog är en av yrkeslärarna för AUTO