Personal

Sabine Blåberg

Ämneslärare Svenska

Sabine Blåberg är skolans Svenskalärare

Paul Nilsson

Ämneslärare SO

Paul Nilsson är skolans SO-lärare

Ingbritt Fransson

Ämneslärare Engelska

Ingbritt Fransson är skolans Engelskalärare

Anders Nordin

IT-ansvarig

Anders Nordin är skolans IT-ansvarige

Elin Tai Lindberg

VD

Elin Tai Lindberg är skolans VD

Katarina Tegnelund

Bespisningsansvarig

Katarina (Katta) Tegnelund är ansvarig för bespisningen

Emma Andersson

Ämneslärare

Emma Andersson är Ämneslärare i Matematik

Niclas Skog

Yrkeslärare AUTO

Niclas Skog är en av yrkeslärarna för AUTO