Elevinfo

SchoolSoft

SchoolSoft är vårt elevadministrativa system. Där hittar du bl. a.

  • Schema
  • Uppgifter och planering
  • Provschema
  • Nyheter och information
  • Matsedel
  • Kontaktuppgifter till lärare och elever
  • Studieplan
  • Närvaro

Logga in på SchoolSoft.
Har du problem med att logga in, kontakta skolexpeditionen 0739-66 26 78.

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska göras varje dag före kl. 8.30.

Anmäl via SchoolSoft eller ring 0739-66 26 78.

Ledighetsansökan

Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid till mentor.

Det är elevens ansvar att ta reda på och arbeta med missade undervisningsmoment.

Blankett för ledighetsansökan. Du hittar även blanketten hos skolans expedition.

Läsårstider

Våra läsårstider hittar du på Schoolsoft , men även under Elevinfo -> Läsårstider