Om Lichron Teknikgymnasium

Lichron grundades 1994 av Åke Lindberg och Margareta Chronholm. Idag är företaget uppdelat i två delar. Lichron AB bedriver maskinhandel, maskinservice och eftermarknad med kunder i hela Sverige och till viss del utomlands. Lichron levererar datorstyrda bearbetningsmaskiner från finmekanik till större arborrverk.

Lichron Teknik AB är ett kunskapsföretag med teknikutbildningar och teknikgymnasium. Utbildningsverksamheten startade i Skövde 1996 i större skala med vuxenutbildning och 2001 startade gymnasieskolan Lichron Teknikgymnasium.

Yrkesutbildning – Industritekniska programmet

Lichron Teknikgymnasium är, tack vare engagerade lärare med yrkeserfarenhet och tillgången av en modern maskinpark, bra på utbildning. Eleverna växer med uppgiften och har goda kunskaper med sig till sin första arbetsplats som oftast även är elevens praktikplats. Det är viktigt att förbereda eleverna på yrkeslivet och de möjligheter som finns och de krav som ställs. Lichron Teknikgymnasium samarbetar med teknikföretagen i regionen och anpassar utbildningen så eleverna får den kompetens som efterfrågas.

Uppdragsutbildning

Skolan erbjuder även uppdragsutbildningar. Lichron utbildar sina maskinkunder i samband med maskinleverans och igångsättning av ny maskin och vid förfrågan. Genom att inledningsvis validera personalen enligt CNC Teknik 2010 har företaget ett bra underlag för att utbilda rätt person utefter de kompetenskrav som ställs i produktionen.

Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov. Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån åtta kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. Både gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar kan certifieras i Sverige.

Yrkescertifikat för CNC-tekniker

Sedan 2009 är Lichron Teknikgymnasium ett ackrediterat testcenter för yrkescertifikat – ett valideringssystem som Skärteknikcentrum äger. Certifikatet eller valideringssystemet kallas för CNC Teknik 2017 och är framtaget med hjälp av ett stort antal industriföretag, Skärteknikcentrum och IF Metall.