Personal

Sara Karlsson

Specialpedagog

Sara är skolans Specialpedagog

Tina Ängö

Administratör

(Kris)Tina Lindberg är skolans SYV samt administratör.

Martin Eng

Yrkeslärare CNC

Martin Eng är en av yrkeslärarna för CNC.

Per Sand

Biträdande rektor, Yrkeslärare

Per Sand är Biträdande rektor samt en av yrkelärarna för AUTO

Josef Assaad

Yrkeslärare CNC

Josef Assaad är en yrkeslärarna för CNC

Jonas Severin

Yrkeslärare CNC

Jonas Severin är en av yrkeslärarna för CNC.

Ida Lejenblad

Yrkeslärare AUTO

Ida Lejenblad är en av yrkeslärarna för AUTO

Sabine Blåberg

Ämneslärare Svenska

Sabine Blåberg är skolans Svenskalärare