Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där skola, företag och samhälle samverkar för hög kvalitet på tekniskt inriktade utbildningar.

Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån åtta kriterier som teknik- och industriföretagen tagit fram.

Certifieringen garanterar att maskiner och utrustning håller hög kvalitet och att lärarna arbetar med en sammanhållen och genomtänkt pedagogik i en verklighetsanpassad miljö. Allt detta är en självklarhet på Lichron Teknikgymnasium.

I samband med studenten delas Teknikcollegediplomet ut till de elever som har läst minst 2800 poäng med lägst betyg E samt har grundläggande högskolebehörighet.
Till de elever som läst kurser motsvarande 2500 poäng med lägst betyg E delas ett intyg ut där det framgår att de genomgått Teknikcollegecertifierad utbildning.

Kolla in Teknikcolleges nya film

Teknik College logo