Blivande elev

Här hittar du som ska välja till gymnasiet den information vi tror är bra att ha. Allt från hur du ansöker till vem du kontaktar för att komma och hälsa på vår skola.

Dagens industriproduktion kräver välutbildade medarbetare på alla nivåer – inte minst med avseende på social kompetens, självtillit och kreativitet för att klara dagens arbetsuppgifter i ett arbetsliv i ständig förändring. Lichron Teknikgymnasium utbildar och utvecklar blivande arbetstagare inom de teknikyrken som industrin efterfrågar. Lichron Teknikgymnasium är ett varumärke som förknippas med kvalitet och är en rekryteringsplats för medarbetare till dagens och framtidens industri.

Vi bedriver en anpassad utbildning med hjälp av senaste tekniken och med modern utrustning  skapar  vi förutsättningar för en säker och attraktiv framtid inom verkstadsindustrin där stor yrkeskunskap är efterfrågad.

Lichron Teknikgymnasium bedriver en treårig gymnasieutbildning som är uppdelad i två yrkesutgångar: CNC-tekniker och Automationstekniker. Under första läsåret får eleverna prova på ämnen som berör båda yrkesutgångarna. Andra läsåret väljer eleverna den yrkesutgång som de känner kommer att passa dem bäst.

Våra elever skall vara en resurs med spetskompetens inom CNC-teknik och Automationsteknik.

Vill du lära dig mer kan du börja med att titta på vår film.
Det finns också mer information i vår broschyr!

Du är viktig!

Duktiga tekniker är en förutsättning för framtidens industri.

För duktiga tekniker öppnar sig många möjligheter till ett intressant och spännande yrkesliv. Dessutom väntar en god arbetsmarknad med goda karriärtillfällen.

Att teknikintresset är växande är positivt både för näringslivet och Sverige som land. Behovet av kreativa och kunniga tekniker är en förutsättning för att Sverige även i framtiden ska kunna konkurrera med andra industriländer på världsmarknaden, och därmed också en förutsättning för att Sverige ska kunna fortsätta vara ett välfärdsland.

Lichron Teknikgymnasium arbetar nära företagen i regionen och med leverantörer världen över vilket betyder en genväg in i arbetslivet.

Studenter
Lärare
Startade
Examinerade