Utbildning

Välkommen till Lichron Teknikgymnasium

Ett program – två yrkesutgångar

På Lichron läser eleverna det Industritekniska programmet med inriktning Produkt- och maskinteknik. Första året läser de gemensamt alla kurser och får testa på de olika yrkesutgångarna, Automationsteknik och CNC-teknik. Vi vill att eleverna ska få kännedom och kunskap om båda yrkesutgångarna och känna vilket de har intresse för innan de gör sitt val. Val av inriktning görs först i slutet av årskurs ett.

Högskolebehörighet

På Lichron Teknikgymnasium erbjuder vi alla våra elever möjlighet att läsa de kurser som behövs för grundläggande behörighet till högre utbildning.

Studiebesök och praktik

Under utbildningen får eleverna göra flera studiebesök på olika företag då vi tycker att det är viktigt att eleverna får inblick i flera olika verksamheter och får möta många olika yrken. I utbildningen ingår även praktik ute på teknikföretagen i regionen. Dessa veckor är mycket uppskattade och lärorika. Eleverna får prova sina kunskaper, får inblick i yrkeslivet och har möjlighet att knyta viktiga kontakter.

Utbildning som leder till jobb

På Lichron Teknikgymnasium erbjuder vi skolans elever en bra utbildning och en bra start i yrkeslivet. Ungdomar med examen från Lichron är efterfrågade och uppskattade medarbetare på teknikföretagen. Årliga uppföljningar visar att nästan alla tidigare elever idag har jobb eller går högre utbildning.

Yrkesutgångar