Frånvaro och sjukanmälan

Gymnasieskolan är en frivillig skolform, det betyder att du som elev väljer om du vill börja på gymnasiet eller ej. All undervisning som sker på Lichron är obligatorisk.

Närvaron är även obligatorisk för att få studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Frånvarorapporteringen sker kontinuerligt från Lichron till CSN, som drar in elevens studiebidrag vid hög frekvens av ogiltig frånvaro. Med ogiltig frånvaro avses den frånvaro för vilken sjukanmälan eller ledighetsansökan inte har lämnats och beviljats.

All ogiltig frånvaro rapporteras även till vårdnadshavare via sms, e-post eller telefon. Sjukfrånvaro anmäls per tfn 0739 66 26 78, före kl. 08.30, av eleven själv eller av vårdnadshavare.

Ledighetsansökan

Ledighet söks via blanketten Ansökan om ledighet. Oavsett orsak till din frånvaro är det viktigt att du informerar dig om vad du missat så att du kan arbeta ikapp.