Vi tar emot elever som vill skugga en dag.

Att vara med på skolan en dag är något som vi varmt rekommenderar de elever som snart ska välja till gymnasiet. Du får då en bra bild av vår utbildning och inblick i kommande yrkesliv.

Kontakta oss eller din Studie- och yrkesvägledare för att boka en lämplig dag.